Webinar Fria föredrag

Fria föredrag i Endoskopi och Pankreas

Fråga ställd till Johanna Wangmar som inte hann besvaras under sessionen:

F: Kommer ni att studera påverkande faktorer för att genomföra sin uppföljande skopi efter pos FIT?
S: Inte som är prioriterat just nu, men kan bli aktuellt längre fram om problemet visar sig vara utbrett. Förefaller dock inte vara så i SCREESCO-studien.

 

Moderatorer:
Fredrik Swahn, Endoskopiutskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Post-colonoscopy Colorectal Cancer in Sweden 2003–2012: Survival, Tumor Characteristics, and Risk Factors, Anna Forsberg 

Decision-making about participation in colorectal cancer screening in Sweden: autonomous, value-dependent but uninformed, Johanna Wangmar

Investigation of cancer/stroma crosstalk in pancreatic heterospecies heterospheroids under nutrient deprivation conditions, Rainer Heuchel  (presenterat av Xinyuan Liu)

Cardiovascular and lung involvement in patients with autoimmune pancreatitis, Miroslav Vujasinovic 

Avslutning: Ann-Sofie Backman

 

Fria föredrag i Luminal gastroenterologi/funktion och nutrition

Moderatorer:
Charlotte Höög, Luminala utskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Gluten challenge in patients with irritable bowel syndrome, Joost Algera

Ileorektal Anastomos (IRA) efter kolektomi för Ulcerös Kolit, en 10-årig prospektiv studie, John Berghog

Progression of disease extension in ulcerative colitis; a retrospective database study, Per Hellström

Vuxna patienters upplevelser vid en koloskopiundersökning: en kvalitativ explorativ intervjustudie, Annica Rosvall

Avslutning  Ann-Sofie Backman