Webinar Svenska Gastrodagarna

Fria föredrag i Endoskopi och Pankreas

23 september 2020, kl 16:00 – 17:00

Moderatorer:
Fredrik Swahn, Endoskopiutskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Post-colonoscopy Colorectal Cancer in Sweden 2003–2012: Survival, Tumor Characteristics, and Risk Factors, Anna Forsberg 8 min. Frågestund: F Swahn / A Backman 4 min.

Decision-making about participation in colorectal cancer screening in Sweden: autonomous, value-dependent but uninformed, Johanna Wangmar 8 min. Frågestund: F Swahn /A Backman  4 min.

Investigation of cancer/stroma crosstalk in pancreatic heterospecies heterospheroids under nutrient deprivation conditions, Rainer Heuchel 8 min. Frågestund: F Swahn/ A Backman 4 min

Cardiovascular and lung involvement in patients with autoimmune pancreatitis, Miroslav Vujasinovic 8 min. Frågestund: F Swahn/ A Backman 4 min

Avslutning: Ann-Sofie Backman

Klicka här för anmälan

Fria föredrag i Luminal gastroenterologi/funktion och nutrition

25 september 2020, kl. 15:00 – 16:00

Moderatorer:
Charlotte Höög, Luminala utskottets ordförande SGF
Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Introduktion: Ann-Sofie Backman

Presentationer

Gluten challenge in patients with irritable bowel syndrome, Joost Algera 8 min. Frågestund: C Höög/ A Backman 4 min.

Ileorektal Anastomos (IRA) efter kolektomi för Ulcerös Kolit, en 10-årig prospektiv studie, John Berghog 8 min. Frågestund: C Höög /A Backman 4 min

Progression of disease extension in ulcerative colitis; a retrospective database study, Per Hellström 8 min. Frågestund: C Höög / A Backman 4 min

Vuxna patienters upplevelser vid en koloskopiundersökning: en kvalitativ explorativ intervjustudie, Annica Rosvall 8 min. Frågestund: C Höög / A Backman 4 min

Avslutning  Ann-Sofie Backman

Klicka här för anmälan