Bästa Gastrovänner,

De inskickade bidragen till årets gastrodagar var alltför intressanta och heta för att hoppa över! Vi i SGF:s styrelse har därför erbjudit de som var utvalda till huvudpresentationer under rubrik ”Fria föredrag” att få presentera sina vetenskapliga arbeten digitalt!

Vi hoppas att detta ska väcka intresse och diskussion och genom att sända det digitalt når vi ju även många fler än de som normalt sett har möjlighet att delta i Gastrodagarna.

På detta sätt hoppas vi att ni kanske tar tillfället i akt att samla ST-läkare (som en självklar del i utbildningen), sjuksköterskor, doktorander och specialister för en gemensam lärorik och inspirerande stund med möjlighet att lyssna och diskutera. Självklart går det att koppla upp sig helt själv också.

Naturligtvis är det helt  gratis!

 

Mer information och anmälan

 

/Ann-Sofie Backman, Vetenskaplig sekreterare SGF

Ett stort tack till Svenska Gastrodagarna 2020 års huvudsponsorer och utställare

 

 

HUVUDSPONSORER

 

 

 

UTSTÄLLARE

 

Accord Healthcare AB
Galen PharmaOlympus Sverige AB
Adcare AB
GE Healthcare ABOrion Pharma AB
Amgen ABGothia Medical ABPharmacosmos
BGP Products
HARTMANN-ScandiCare ABPharmanovia A/S
BiBBInstruments
Immedica Pharma AB
Sandoz A/S
Biocodex ABKungshusen Medicinska ABSarstedt AB
Biogen Sweden AB
Kyowa Kirin
Telia Company
Boston Scientific Nordic ABMeda ABTillotts Pharma AB
BRAUN-Scandinavia A/SMedifin Healthcare Oy
Triolab AB
Cook Medical/Cook Sweden AB
Mediplast ABVifor Pharma Nordiska AB
Endonova AB
Mobidiag Sverige ABVingmed AB
Ferring Läkemedel AB
Norgine AB
XboXLab AB