Satellitsymposium och Hot Spot

Satellitsymposium

4 maj

15.15-15.45 – Satellitsymposium: Pfizer

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid ulcerös kolit

Jan Marsal, Skånes Universitetssjukhus

16.00-16.30 – Satellitsymposium: Biocodex

Gut Microbiota and Human Health – Antibiotic Associated Diarrhea and dysbiosis

Sofia Opitz, Country Manager Sweden, Biocodex

Eveliina Munukka, PhD, Medical Advisor, Biocodex

Lena Öhman, Professor Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet

5 maj

15.30-16.00 – Satellitsymposium: Janssen Cilag

Hur går det för IBD-patienterna som står på långvarig behandling med nya avancerade terapier?

Moderator: Henrik Hjortswang, Linköpings Universitetssjukhus

Jan Marsal, Skånes Universitetssjukhus

16.15-16.45 – Satellitsymposium: Viatris

EPI – den bortglömda komplikationen?

Introduktion, Björn Lindkvist

Malnutrition och näringsstatus vid exokrin pankreasinsufficiens, Miroslav Vujasinovic

Exokrin pankreasinsufficiens hos patienter med pankreascancer, Matthias Löhr

Exokrin pankreasinsufficiens efter kirurgi, Sara Regnér

Wrap-up, Björn Lindkvist

Hot spot

4 maj

12.05 – Hot Spot: Pfizer

Fatigue och IBD – hur mäter vi?

Susanna Jäghult, GHP Stockholm Gastro Center

5 maj

09.55 – Hot Spot: Kyowa Kirin

Opiodernas påverkan på tarmen – En uppdatering om opioid-inducerad förstoppning

Magnus Simrén, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.05 – Hot Spot: Janssen-Cilag

En forskningssjuksköterskas vardag – Erfarenheter från Gastroenheten på Ersta sjukhus

Anette Forsell, Gastroenheten Ersta Sjukhus

12.40 – Hot Spot: Takeda

En app för alla – men är alla för en app? Leva med IBD – baserad på patienternas önskemål

Anna Vikström, Sunderby Sjukhus, Claudia Westh, Takeda Pharma samt Karin Laséen, Takeda Pharma