Program

Preliminärt program för Svenska Gastrodagarna 2021, per 8 april

Tisdag 4 maj

Onsdag 5 maj

Torsdag 6 maj

Vänligen notera att programmet uppdateras löpande.