Kommitté

Svensk Gastroenterologisk Förening
Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare

Lokala kommittén
Laila Mikaelsson, ordförande
Maria Andersson
Marie Andersson
Antal Bajor
Maria Bergström
Carola Eriksson
Linda Hägmark-Hultin
Hanna Johansson
Lena Johansson
Anders Lasson
Iris Posserud
Giorgos Pouros
Britt Rydström
Hans Strid
Morad Trulsvik – Hashemi
Filip Zizka

Delar av lokala kommittén