E-Postergalleri 2018

Biomarkers calprotect in and c-reactive protein cut-off values predict 48-week response to infliximab induction therapy

A patient perspective on the colonoscopy procedure – information, caring, pain/discomfort and social impact

Nutrition impact symptoms affect quality of life and nutritional status in patients with chronic liver disease

Erfarenheter av teduglutidbehandling vid extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge

Patients with liver cirrhosis show worse survival if decompensation occur later during course of disease than at diagnosis

Gi-symptom hos levertransplanterade med Skelleftesjukan jfr. friska och transplanterade kontroller

Incidence, Prevalence and Outcome of Primary Biliary Cholangitis in Sweden

Increased prevalence of Chronic Kidney Disease in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease does not contribute to overall mortality risk

Tio års erfarenheter av kontaktsjuksköterskeledd mottagning av behandling med sorafenib vid hepatocellulär cancer

Alkohol- och droganvändning bland levertransplanterade

Gallvägs- och pankreassjukdomar: Exokrin pankreassufficiens

Isolering och karaktärisering av extracellulära vesiklar från pankreascancerceller och pancreasstjärnceller

Skriftlig Vårdplan till nydebuterade IBD patienter

The effect of high-intensity exercise on various biomarkers of the intestinal barrier

The effect of butyrate on tryptophan transport: a potential role in microbiota-gut-brain interactions

Butyrate does not affect mast cell-induced hyperpermeability in human colonic mucosa

The colon mucosal host response to faecal microbiota transfer in IBS

Laktulosvätgas-utandningstest för diagnos av IBS och SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

Pretreatment mutational analysis of KITand PDGFRAoptimizes down-sizing imatinibtherapy of gastrointestinal stromal tumors

Intragastrisk ballongbehandling – en endoskopisk metod för viktreduktion

Psoriasis vid IBD

Regionala variationer i prevalensen av inflammatorisk tarmsjukdom i Skåne förklaras inte av komponenter i dricksvattnet

Validering av IBD-Fatigue Skalan till svenska förhållanden

Differences in self-reported impact on health related quality of life and symptoms in patients with Crohn´s disease and Ulcerative Colitis

Clinical effectiveness of golimumab: interim analysis of the observational study of patients with ulcerative colitis on golimumab in the Swedish National Quality Registry for IBD – GO-SWIBREG

Kostnader för IBD-vården under de första fem åren efter diagnos

Utveckling av ett frågeformulär som mäter upplevelsen av vårdkvalitet – The quality of care questionnaire – QoCQ

Malnutrition During Hospitalisation for Acute Severe IBD is Associated with Increased Risk of Relapse

Salivary Calprotectin as an Early Marker of Inflammatory Bowel Disease (IBD)

IBD-patienters upplevelse (PREM) av vården på Stockholm Gastro Center

Increasing abundance of Faecalibacterium prausnitzii is associated with decreased intestinal inflammation in Crohn’s disease