Abstraktinlämning

Abstraktinlämningen till Gastrodagarna 2020 är öppen!

Deadline för inlämning: 22 januari, 2020

 

Klicka här för att skicka in ett abstrakt

 

Alla inlämnade abstrakts ska skrivas på svenska eller engelska. Även abstrakt som presenterats vid andra vetenskapliga möten sedan förra årets Svenska Gastrodagar får lämnas in. Det är författarens ansvar att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

 • Abstrakttext får innehålla max. 300 ord (exklusive titeln och referenser).
 • Max 1 tilläggsobjekt (tabell/bild) i abstraktet
 • Struktur: Bakgrund, Metod, Resultat, Slutsats, Referenser

Författare

På formuläret anger du vilken författare som är presenterande och vilken som är korresponderande. Obligatoriska uppgifter för samtliga författare är namn, arbetsplats, ort och land.

Ämnen

 • Endoskopi
 • Funktionella mag-tarmsjukdomar och nutrition
 • Gallvägs- och pankreassjukdomar
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Kolorektala sjukdomar
 • Kvalitetsarbeten, förbättringsarbeten, ST-projekt*
 • Leversjukdomar

*Inom denna kategori kan ST arbete som är relaterade till verksamhetsförbättring och utveckling presenteras.

Presentationssätt

Om ditt abstrakt godkänns för presentation under Svenska Gastrodagarna 2020 blir du utvald för en av tre olika presentationsformer:

 • Muntlig presentation i fria föredrag under session
 • Kort muntlig presentation av abstrakt i mindre forum
 • Poster

Presentationssätt avgörs av bedömningskommittén. Mer detaljerad information skickas ut senare.

Bekräftelse

Besked om accepterat abstrakt kommer att skickas ut via e-post i mitten av mars, tillsammans med instruktioner för de olika presentationssätten.

Övrigt

Observera:

Läkarstudenter som får sitt abstrakt accepterat och själv presenterar kan ansöka om fritt deltagande till Svenska Gastrodagarna 2020. Indikera ditt intresse i samband med inlämning av ditt abstrakt.

Frågor skickas till: registration@allaboutmeetings.se