Satellitsyposium 2018

Alla satellitsymposier hålls i A lokalen.

Takeda

Onsdag 16 maj 17.45 – 18.30

Tarmselektiv behandling vid IBD – när och varför?
Fallpresentationer med diskussion utifrån olika patientperspektiv

Talare: Dr. Lina Vigren, Lasarettet Trelleborg
Moderator: Dr. Daniel Sjöberg, Falu lasarett

Forskningen idag ger oss allt större möjligheter att anpassa behandlingen efter patientens behov. Med fler alternativa vägar att gå krävs också kunskap och erfarenhet för att välja rätt behandling till rätt patient. Med det här symposiet vill vi titta närmare på tarmselektiv behandling. Vad innebär det, egentligen? Och för vilka patienter kan det vara ett bra alternativ? Daniel Sjöberg och Lina Vigren kommer med hjälp av patientfall diskutera inflammatorisk tarmsjukdom och patienter som inte är lämpliga för systemisk immunsuppression. Vilka patienter är det? Vad gör man med patientgrupper som kräver särskild eftertanke vid biologisk behandling? Vilka parametrar bör man ta hänsyn till; vilken roll spelar faktorer såsom andra sjukdomar, tidigare behandlingshistorik och ålder in vid val av behandling för att få patienten i långvarig remission? Vårt mål med symposiet är att på ett interaktivt sätt få auditoriet att tycka till via mentometrar kring ovanstående frågeställningar. Rätt behandling till rätt patient är nyckeln till en framgångsrik patientcentrerad vård.

Shire

Torsdag 17 maj 07.30 – 08.15

ATLAS projektet – att ge patienter med kronisk tarmsvikt den vård de behöver

Talare: Professor Greger Lindberg

Forskningen idag ger oss allt större möjligheter att anpassa behandlingen efter patientens behov. Med fler alternativa vägar att gå krävs också kunskap och erfarenhet för att välja rätt behandling till rätt patient. Med det här symposiet vill vi titta närmare på tarmselektiv behandling. Vad innebär det, egentligen? Och för vilka patienter kan det vara ett bra alternativ? Daniel Sjöberg och Lina Vigren kommer med hjälp av patientfall diskutera inflammatorisk tarmsjukdom och patienter som inte är lämpliga för systemisk immunsuppression. Vilka patienter är det? Vad gör man med patientgrupper som kräver särskild eftertanke vid biologisk behandling? Vilka parametrar bör man ta hänsyn till; vilken roll spelar faktorer såsom andra sjukdomar, tidigare behandlingshistorik och ålder in vid val av behandling för att få patienten i långvarig remission? Vårt mål med symposiet är att på ett interaktivt sätt få auditoriet att tycka till via mentometrar kring ovanstående frågeställningar. Rätt behandling till rätt patient är nyckeln till en framgångsrik patientcentrerad vård.

AbbVie

Torsdag 17 maj 16.00 – 16.45

Motorn till förändring – vem är det?

Talare: Pär Myrelid, Linköping, Martin Rejler, Eksjö, Marie  Andersson, Borås

Internationella erfarenheter visar att kliniska resultat kan förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare tillsammans arbetar mot enade förbättringsmål.
Hur bästa möjliga hälsa för personer med IBD uppnås har diskuterats mycket inom IBD2020 genom åren. Men, vad är målet? Vad är viktigt att mäta för att
uppnå en bättre hälsa för varje IBD-patient? Hur görs det i praktiken? Vem avgör vad som är rätt?
Under symposiet kommer vi att visa konkreta exempel på hur förändringsarbete i kliniken kan genomföras för att uppnå högre vårdkvalitet.

Pfizer

Fredag 18 maj 07.30 – 08.15

TBA