Programöversikt Gastrodagarna 2018

Programöversikt

Utskriftsvänlig version (pdf)

Onsdag 16 maj
18.30Mingel
12.00-13.00Ankomst, lunch och utställning
Sal ASal BSal C
13.00-13.10Öppnande av Svenska Gastrodagarna 2018 (Sal A)
13.10-13.55Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé (Sal A)
IgG4-relaterad leversjukdom
14.00-15.00Fria föredrag 1Fria föredrag 2
15.00-15.45Posterpresentationer, kaffe och utställning
15.45–16.45Framtidens IBD-behandling
Nya läkemedel – en uppdatering
Genotyp och fenotyp som stöd för beslut
Vad säger dagens riktlinjer om framtidens behandling?
Hepatocellulär cancer
Risker, diagnostik och behandling
Bench to bedside – Åtta år med Forum GIMIICum/Bengt Ihres Forskarskola
Prevention av gastrointestinal cancer
Läckande tarmvägg – en förklaring till IBS?
Vem har nytta av TIPS? Etablerade och möjliga framtida indikationer
16.50–17.35Årsmöte SGFÅrsmöte FSGSÅrsmöte SEGP
17.45-18.30Satellitsymposium – Takeda (Sal A)
Torsdag 17 maj
Sal ASal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Shire (Sal A)
08.30-09.30Jakten på biomarkörer vid IBD
När och varför behövs biomarkörer?
Proteiner för diagnos
Framtiden i feces
Signaturer för respons
Nutrition vid leversjukdom
Cirrosens effekter på kroppen
Hur mäter vi den leversjukes nutritionsstatus?
Nutritionsbehandling
Nya vårdprogram
Funktionell tarmsjukdom
Perianal Crohn
Atrofisk gastrit, intestinal metaplasi & dysplasi i ventrikeln
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 1
Primär och sekundärprevention vid CRC
Dags för nationell screening
Att monitorera IBD
Fekala markörer, symtom eller endoskopi
Att följa patienten som avslutat behandling
Att monitorera mikroskopisk kolit
Mikroorganismer och leversjukdom
Intestinal mikrobiota och levern
Antibiotikas roller vid leversjukdom
Är levercirrhos ett immunbristtillstånd?
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre (Sal A)
Minimalinvasiv kirurgi – för patientens eller läkarens bästa?
12.00-13.00Lunch (inkl St-lunch med fallpresentationer samt årsmöte SYG)
13.00-14.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 2
Polypen som blev cancer och TEM
ESD och EMR
Avancerad CRC
Valuta för pengarna inom IBD-vården
Samhällets kostnader för IBD-vården
Vem får välja behandling – vården eller patienten?
Aktuella trender i IBD-behandlingen
Steatos – en utmaning för framtiden
Problemets omfattning – den välnärde cirrospatienten
NASH och det metabola syndromet
Överviktsenheten
14.15-15.15Mag- tarmfonden och Bengt Ihre-stipdendium (Sal A)
14.15-15.45Studiebesök mag- och tarmmottagningen Falu lasarett
Samling i Lugnets stora entré Visitor Center kl 14:10 för gemensam promenad
15.15-16.00Posterpresentationer, kaffe och utställning
16.00-16.45Satellitsymposium – AbbVie (Sal A)
19.00Gastromiddagen
Fredag 18 maj
Sal Asal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Pfizer (Sal A)
08.30-09.30Den välinformerade patienten
Dags låta patienten styra behandling?
Biologisk behandling eller kirurgi vid IBD – hur ska patienten kunna välja?
När ung blir vuxen – erfarenheter av hepatologisk adolescensmottagning
Perspektiv av levern
Vad vet svenskar om levern?
Att leva med cirros
HE – upplevelsen från 3 perspektiv
Standardiserade vårdförlopp för gastrointestinal cancer
SVF – mer än bara en resursslukare?
Resultat och erfarenheter av SVF
Kontaktsjuksköterskans roll
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Pankreas
Den svåra pankreatiten
Varken sten eller sprit – vad är det då?
Cystor och IPMN – hur ska vi göra?
Eosinofiler i GI-kanalen
Eosinofiler och mastceller ur ett svenskt perspektiv
Hematologens perspektiv
Endoskopiskt smågodis
Assistentens roll vid endoskopi
Att gastroskopera den fetmaopererade patienten
To scope as a Japanese
11.15-12.00Hedersföreläsning till Franz Baranys minne (Sal A)
Eosinofil esofagit
12.00-13.00Lunch och utställning
13.00-14.00Endoskopistens resa genom polyplandskapet
Rätt metod för rätt polyp
Ovanliga lokaler
Profylaktiska åtgärder vid polypektomi
Nutrition vid tarmsjukdom
Vad säger nya riktlinjer om nutrition vid IBD?
Kostens roll för funktionell tarmsjukdom
Probiotika
Den rubbade tarmen
Pseudoobstruktion
När tarmen sviktar
Det kan vi mäta i tunntarmen
14.15-14.45Gastroquiz (Sal A)
14.45-15.00Avslutande ord