Programöversikt Gastrodagarna 2018

Programöversikt

Ladda ner programmet som pdf

Onsdag 16 maj
Sal ASal BSal C
12.00-13.00Ankomst, lunch och utställning
13.00-13.10Öppnande av Svenska Gastrodagarna 2018 – Sal A
Hans Strid, ordförande SGF
13.10-13.55Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé – Sal A
IgG4-relaterad leversjukdom

Föreläsare: Prof Ulrich Beuers, Nederländerna
Presentatör: Hanns-Ulrich Marschall

14.00-15.00Fria föredrag 1
Moderatorer: Ann-Sofie Backman, Sven Almer
Fria föredrag 2
Moderatorer: Annika Bergquist, Staffan Wahlin
15.00-15.45Posterpresentationer, kaffe och utställning
15.45–16.45Framtidens IBD-behandling
Moderatorer: Anders Rönnblom, Lena Öhman
Nya läkemedel – en uppdatering
Jonas Halfvarsson
Genotyp och fenotyp som stöd för beslut
Francesca Bresso
Vad säger dagens riktlinjer om framtidens behandling?
Michael Eberhardson
Hepatocellulär cancer
Moderatorer: Antti Oksanen, Carola Fagerström
Risker, diagnostik och behandling
Per Stål, Staffan Wahlin, Stergios Kechagias
Bench to bedside – Åtta år med Forum GIMIICum/Bengt Ihres Forskarskola
Moderatorer: Björn Lindkvist, Marie Carlson
Prevention av gastrointestinal cancer
Louise Emilsson
Läckande tarmvägg – en förklaring till IBS?
John-Peter Ganda-Mall
Vem har nytta av TIPS? Etablerade och möjliga framtida indikationer
Reza Sheikhi
16.50–17.35Årsmöte SGFÅrsmöte FSGSÅrsmöte SEGP
17.45-18.30Satellitsymposium – Takeda (Sal A)
18.30Mingel – Utställningshallen

Torsdag 17 maj
Sal ASal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Shire (Sal A)
08.30-09.30Standardiserade vårdförlopp för gastrointestinal cancer
Moderatorer: Ingrid Karström, Gabriele Wurm Johansson
SVF – mer än bara en resursslukare?
Nils Nyhlin
Resultat och erfarenheter av SVF
Annika Sjövall
Kontaktsjuksköterskans roll
Anna Leppänen
Jakten på biomarkörer vid IBD
Moderator: Jonas Halfvarsson
När och varför behövs biomarkörer?
Jonas Halfvarsson
Proteiner för diagnos
Erik Andersson
Framtiden i feces
Marie Carlson
Signaturer för respons
Lena Öhman
Nutrition vid leversjukdom
Moderatorer: Maria Hjorth, Per Stål
Cirrosens effekter på kroppen
Annika Bergqvist
Hur mäter vi den leversjukes nutritionsstatus?
Carola Fagerström
Nutritionsbehandling
Catarina Lindqvist
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 1
Moderatorer: Marcel Sadeghi, Fredrik Hjern
Primär och sekundärprevention vid CRC
Deborah Saraste
Dags för nationell screening
Rolf Hultcrantz
Svenskt koloskopiregister
Daniel Sjöberg
Att monitorera IBD
Moderatorer: Jonas Halfvarson, Susanna Jäghult
Monitorering vid IBD – från diagnos till långvarig remission
Henrik Hjorthswang, Hans Strid
Att monitorera mikroskopisk kolit
Andreas Münch
Mikroorganismer och leversjukdom
Moderatorer: Annika Bergquist, Greger Lindberg
Intestinal mikrobiota och levern
Antonio Molinaro
Antibiotikas roller vid leversjukdom
Hanns-Ulrich Marschall
Är levercirrhos ett immunbristtillstånd?
Antti Oksanen
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre – Sal A
Minimalinvasiv kirurgi – för patientens eller läkarens bästa?

Föreläsare: Md Robin Gaupset, Norge
Presentatör: Mattias Block
12.00-13.00Lunch och utställning
12.00-13.00ST-lunch med fallpresentationer samt årsmöte SYG
13.00-14.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 2
Moderatorer: Deborah Saraste, Rolf Hulcrantz
Polypen som blev cancer och TEM
Olof Hallböök
ESD och EMR
Henrik Thorlacius
Avancerad CRC
Per J Nilsson
Valuta för pengarna inom IBD-vården
Moderatorer: Michael Eberhardsson, Jan Lillienau
Samhällets kostnader för IBD-vården
Anders Rönnblom
Vem får välja behandling – vården eller patienten?
Daniel Sjöberg
Aktuella trender i IBD-behandlingen
Mari Thörn
Pankreas
Moderatorer: Karouk Said, Marjo Kapraali
Varken sten eller sprit – vad är det då?
Björn Lindkvist
Cystor och IPMN – hur ska vi göra?
Marco del Chiaro
Den svåra pankreatiten
Bobby Tingstedt
14.15-15.15Magtarmfonden och Bengt Ihre-stipdendium – Sal A
14.15-15.45Studiebesök mag- och tarmmottagningen Falu lasarett
15.15-16.00Posterpresentationer, kaffe och utställning
16.00-16.45Satellitsymposium – AbbVie (Sal A)
19.00Gastromiddagen – Magasinet Falun, Tullkammaregatan 12

Fredag 18 maj
Sal Asal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Pfizer (Sal A)
08.30-09.30Den välinformerade patienten
Moderatorer: Hannes Hagström, Henrik Hjortswang
Dags låta patienten styra behandling?
Jan Marsal
Biologisk behandling eller kirurgi vid IBD – hur ska patienten kunna välja?
Mattias Block
När ung blir vuxen – erfarenheter av hepatologisk adolescensmottagning
Karouk Said, Sirje Laur
Nya vårdprogram
Moderatorer: Hans Strid, Daniel Sjöberg
Landstings och regioners system för kunskapsstyrning
– En möjlighet vi inte får missa

Hans Törnblom
Perianal Crohn
Pär Myrelid
Atrofisk gastrit, intestinal metaplasi & dysplasi i ventrikeln
Rein Seensalu
Perspektiv på levern
Moderatorer: Marie Andersson, Antti Oksanen
Vad vet svenskar om levern?
Johanna Andersson
Att leva med cirros
Maria Hjorth
Hepatisk encefalopati från 3 perspektiv
Palle Bager
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Endoskopiskt smågodis
Moderator: Stefan Willmarsson
Assistentens roll vid endoskopi
Catharina Wallenkampf
Att gastroskopera den fetmaopererade patienten
David Edholm
To scope as a Japanese
Shunsuke Yamamoto
Eosinofiler och mastceller
Moderator: Morteza Sharfazand, Pär Myrelid
Eosinofiler i GI-kanalen
Marie Carlson
Mastocytos ur hematologens perspektiv
Johanna Ungerstedt
Intestinal mastocytos – vad kan gastroenterologen göra?
Marie Carlson
Steatos – en utmaning för framtiden
Moderatorer: Stergios Kechagias, Hanns-Ulrich Marschall
Problemets omfattning – den välnärde cirrospatienten
Hannes Hagström
Bariatrisk kirurgi och effekt på levern
Arvo Hänni
Europeiska nätverk för ovanliga leversjukdomar
Björn Fischler
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány – Sal A
Eosinofil esofagit

Föreläsare: Prof Alex Straumann, Schweiz
Presentatör: Marie Carlson
12.00-13.00Lunch och utställning
13.00-14.00Endoskopistens resa genom polyplandskapet
Moderatorer: Filip Sköldberg, Ulrika Tullberg
Rätt metod för rätt polyp
Stefan Willmarsson
Ovanliga lokaler
Morteza Shafazand
Profylaktiska åtgärder vid polypektomi
Edgar Jaramillo
Nutrition vid tarmsjukdom
Moderatorer: Catarina Lindqvist, Hans Strid
Vad säger nya riktlinjer om nutrition vid IBD?
Sara Andersson
Kostens roll för funktionell tarmsjukdom
Stine Störsrud
Functional food och probiotika
Ignacio Rangel
Den rubbade tarmen
Moderatorer: Ghazaleh Mohammadian Kermani, Marie Carlson
Pseudoobstruktion
Hans Törnblom
När tarmen sviktar
Per Hellström
Det kan vi mäta i tunntarmen
Greger Lindberg
14.15-14.45Gastroquiz – Sal A
Moderatorer: Henrik Ferling, Edgar Jaramillo, Iréne Stenfors och Emma Berg, SYG
14.45-15.00Avslutande ord