Postgraduate-kurs

Funktionell tarmsjukdom

Tisdag 16 maj
12.30Välkomstord
12.45Funktionell tarmsjukdom
En eller flera sjukdomar?
Definitioner och problemet med överlappande symtom
13.15Patient-doktor interaction
Vad patientberättelsen ger
Konsultationen är en behandling i sig
13.45Multidimensional clinical profile
Diagnostisk strategi vid funktionell tarmsjukdom
Helhetsförståelse vid funktionell tarmsjukdom
14.15Kaffepaus
14.45Irritable bowel syndrome (IBS)
Patofysiologi och läkemedelsbehandling

Kostråd vid IBS

Patientutbildning

Psykologiska behandlingsmodeller
16.30Summering och diskussion
17.00Slut på dagen

Onsdag 17 maj
08.00Den svåra buksmärtan
08.30Anorektal funktion och dysfunktion
Diagnostik och icke-farmakologisk behandling
09.00Kirurgins roll anorektal funktionsbehandling
09.30Basal proktologi
Det varje gastroenterolog behöver veta
10.00Avslutningsord