Preliminär Program gastrodagarna 2019

Nytt för i år är Hot Spot scenen där aktuella ämnen kommer debatteras.

Onsdag 8 maj   
RydbergHammarskjöldLokal CHot spot
11.00-11.15Välkomsttal
11.15-12.00Hedersföreläsning
Om patientens betydelse i sin egen vård
12.00-13.00Lunch och utställning
13.00-14.00Fria föredrag
Lever-gallvägar-pancreas
Fria föredrag
Luminal gastroenterologi
Fria föredrag
Endoskopi
Högspecialiserad vård och
ST-utbildning - Paneldebatt
14.15-15.15Hyperferritinemi bortom klassisk hemokromatosIBD-senaste nytt om terapi.Bench to bedside
Tema Mikrobiell patogenes
Endoskopiutbildning - Paneldebatt
15.15-16.00Posterpresentation, kaffe, utställning
16.00-16:30Satellitsymposium - AbbVie
16.35-17.05Satellitsymposium - Shire
17.05-18.30Årsmöte SGFÅrsmöte FSGSÅrsmöte SEGP
18.40Välkomstmingel Spira - Buss avgår från Elmia
Torsdag 9 maj 
RydbergHammarskjöldLokal CHot spot
08.30-09.30Alkoholleversjukdom -IBD - infektioner och malignitet
Funktionell dyspepsi och
GERD
Mikroskopisk
kolit
09.30-10.00
Kaffe och utställning
10.00-11.00Att förebygga cirros och dess
komplikationer - vad är möjligt redan idag?
IBS och svår förstoppning -IBD-kirurgiEuropeisk specialist-
examination
11.15-12.00Hedersföreläsning:
Autoimmun hepatit
12.00-13.00Lunch
12.00-13.00ST studierektorslunch med utbildningsutskottet - separat anmälan
13.00-14.00Tarmsvikt - handläggning, venaccess och tarmtransplantationCeliaki - kost, komplikationer och kommunikationHar vi tid med SWIBREG? -
Från registrering till kvalitets
förbättring
ST kvalitets-
projekt
Vetenskapliga
projekt 10 st
14.00-14.15Kaffe och utställning
14.15-15.15Mag-tarmfonden
Säker och trygg endoskopi
15.15-16.00Posterpresentation kaffe och utställning
16.00-16:30Satellitsymposium - Pfizer
16.35-17.05Satellitsymposium - Takeda
19.00Gastromiddagen på Elmia
Fredag 10 maj    
RydbergHammarskjöldLokal CHot spot
07.30-08.15Endoskopi-
övningar
08.30-09.30Intensivvård vid kronisk leversviktPolypektomiteknik-EMRSkillnader och likheter mellan adult och
pediatrisk IBD
Fertilitet hos kvinnor och män med IBD
09.30-10.00
Kaffe och utställning
10.00-11.00Graviditet vid IBD - medicinska och kirurgiska aspekterRiskbedömning inför endoskopi, ABC om APC, hemostasteknikerRara fåglar - mesenteriell pannikulit, intestinalt angioödem och CVIDÅrets avhandlingar
11.15-12.00Hedersföreläsning: Kvalitetssäkring vid koloskopi
12.00-13.00Lunch
13.00-13.45Ett hållbart liv efter levertransplantationKromendoskopi och hygien vid endoskopiBest of UEGW/EASL/
ECCO ur omvårdnads-perspektiv
14.00-14.45Endoskopi-quiz
14.45-15.00Avslutande ord