Program Gastrodagarna 2018

Ladda ner programmet som pdf

Onsdag 16 maj
18.30Mingel
Utställningshallen
Sal ASal BSal C
12.00-13.00Ankomst, lunch och utställning
13.00-13.10Öppnande av Svenska Gastrodagarna 2018
Sal A
13.10-13.55Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé
IgG4-relaterad leversjukdom

Föreläsare: Prof Ulrich Beuers, Nederländerna
Sal A
14.00-15.00Fria föredrag 1Fria föredrag 2
15.00-15.45Posterpresentationer, kaffe och utställning
15.45–16.45Framtidens IBD-behandling
Föreläsare: Jonas Halfvarsson, Francesca Bresso, Michael Eberhardson
Nya läkemedel – en uppdatering
Genotyp och fenotyp som stöd för beslut
Vad säger dagens riktlinjer om framtidens behandling?
Hepatocellulär cancer
Föreläsare: Per Stål, Staffan Wahlin, Stergios Kechagias
Risker, diagnostik och behandling
Bench to bedside – Åtta år med Forum GIMIICum/Bengt Ihres Forskarskola
Föreläsare: Louise Emilsson, John-Peter Ganda-Mall, Reza Sheikhi
Prevention av gastrointestinal cancer
Läckande tarmvägg - en förklaring till IBS?
Vem har nytta av TIPS? Etablerade och möjliga framtida indikationer
16.50–17.35Årsmöte SGFÅrsmöte FSGSÅrsmöte SEGP
17.45-18.30Satellitsymposium – Takeda
Sal A

Torsdag 17 maj
Sal ASal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Shire
Sal A
08.30-09.30Standardiserade vårdförlopp för gastrointestinal cancer
Föreläsare: Nils Nyhlin, Annika Sjövall, Anna Leppänen
SVF – mer än bara en resursslukare?
Resultat och erfarenheter av SVF
Kontaktsjuksköterskans roll
Jakten på biomarkörer vid IBD
Föreläsare: Jonas Halfvarsson, Erik Andersson, Marie Carlson, Lena Öhman
När och varför behövs biomarkörer?
Proteiner för diagnos
Framtiden i feces
Signaturer för respons
Nutrition vid leversjukdom
Föreläsare: Annika Bergqvist, Carola Fagerström, Catarina Lindqvist
Cirrosens effekter på kroppen
Hur mäter vi den leversjukes nutritionsstatus?
Nutritionsbehandling
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 1
Föreläsare: Deborah Saraste, Rolf Hultcrantz, Daniel Sjöberg
Primär och sekundärprevention vid CRC
Dags för nationell screening
Svenskt koloskopiregister
Att monitorera IBD
Föreläsare: Henrik Hjorthswang, Hans Strid, Andreas Münch
Fekala markörer, symtom eller endoskopi
Att följa patienten som avslutat behandling
Att monitorera mikroskopisk kolit
Mikroorganismer och leversjukdom
Föreläsare: Antonio Molinaro, Hanns-Ulrich Marschall, Antti Oksanen
Intestinal mikrobiota och levern
Antibiotikas roller vid leversjukdom
Är levercirrhos ett immunbristtillstånd?
11.15-12.00Hedersföreläsning till Bengt Ihres minne
Minimalinvasiv kirurgi – för patientens eller läkarens bästa?

Föreläsare: Dr Anders Tøttrup, Danmark
Sal A
12.00-13.00Lunch (inkl St-lunch med fallpresentationer samt årsmöte SYG)
13.00-14.00Kolorektal cancer från ax till limpa del 2
Föreläsare: Olof Hallböök, Henrik Thorlacius, Per J Nilsson
Polypen som blev cancer och TEM
ESD och EMR
Avancerad CRC
Valuta för pengarna inom IBD-vården
Föreläsare: Anders Rönnblom, Daniel Sjöberg, Mari Thörn
Samhällets kostnader för IBD-vården
Vem får välja behandling – vården eller patienten?
Aktuella trender i IBD-behandlingen
Pankreas
Föreläsare: Björn Lindkvist, Marco del Chiaro, Bobby Tingstedt
Varken sten eller sprit – vad är det då?
Cystor och IPMN – hur ska vi göra?
Den svåra pankreatiten
14.15-15.15Magtarmfonden och Bengt Ihre-stipdendium
Sal A
14.15-15.45Studiebesök mag- och tarmmottagningen Falu lasarett
Samling i Lugnets stora entré Visitor Center kl 14:10 för gemensam promenad
15.15-16.00Posterpresentationer, kaffe och utställning
16.00-16.45Satellitsymposium – AbbVie
Sal A
19.00Gastromiddagen
Magasinet Falun, Tullkammaregatan 12

Fredag 18 maj
Sal Asal BSal C
07.30-08.15Satellitsymposium – Pfizer
Sal A
08.30-09.30Den välinformerade patienten
Föreläsare: Jan Marsal, Mattias Block, Karouk Said, Sirje Laur
Dags låta patienten styra behandling?
Biologisk behandling eller kirurgi vid IBD – hur ska patienten kunna välja?
När ung blir vuxen – erfarenheter av hepatologisk adolescensmottagning
Nya vårdprogram
Föreläsare: Hans Törnblom, Pär Myrelid, Rein Seensalu
Funktionell tarmsjukdom
Perianal Crohn
Atrofisk gastrit, intestinal metaplasi & dysplasi i ventrikeln
Perspektiv på levern
Föreläsare: Johanna Andersson, Maria Hjorth, Palle Bager
Vad vet svenskar om levern?
Att leva med cirros
Hepatisk encefalopati från 3 perspektiv
09.30-10.00Kaffe och utställning
10.00-11.00Endoskopiskt smågodis
Föreläsare: Catharina Wallenkampf, David Edholm, Shunsuke Yamamoto
Assistentens roll vid endoskopi
Att gastroskopera den fetmaopererade patienten
To scope as a Japanese
Eosinofiler i GI-kanalen
Föreläsare: Marie Carlson, Johanna Ungerstedt
Eosinofiler och mastceller ur ett svenskt perspektiv
Hematologens perspektiv
Steatos – en utmaning för framtiden
Föreläsare: Hannes Hagström, Arvo Hänni, Björn Fischler
Problemets omfattning – den välnärde cirrospatienten
Bariatrisk kirurgi och effekt på levern
Europeiska nätverk för ovanliga leversjukdomar
11.15-12.00Hedersföreläsning till Franz Baranys minne
Eosinofil esofagit

Föreläsare: Prof Alex Straumann, Schweiz
Sal A
12.00-13.00Lunch och utställning
13.00-14.00Endoskopistens resa genom polyplandskapet
Föreläsare: Stefan Willmarsson, Morteza Shafazand, Edgar Jaramillo
Rätt metod för rätt polyp
Ovanliga lokaler
Profylaktiska åtgärder vid polypektomi
Nutrition vid tarmsjukdom
Föreläsare: Sara Andersson, Stine Störsrud, Ignacio Rangel
Vad säger nya riktlinjer om nutrition vid IBD?
Kostens roll för funktionell tarmsjukdom
Probiotika
Den rubbade tarmen
Föreläsare: Hans Törnblom, Per Hellström, Greger Lindberg
Pseudoobstruktion
När tarmen sviktar
Det kan vi mäta i tunntarmen
14.15-14.45Gastroquiz
Sal A
14.45-15.00Avslutande ord