Praktisk information för utställare i Falun

 Välkommen till Svenska Gastrodagarna 2018 i Falun!

Nedan följer viktig praktisk information inför ert deltagande. Vi ber er att ta er tid att läsa igenom texten och följa instruktionerna noga.

Anläggning
Lugnet sporthall
Lugnetvägen 5
791 31 Falun
Sweden
T: +46 23 82554
http://www.lugnet.se/

PRELIMINÄR ÖVERSIKT SPORTHALLEN LUGNET OCH FK-ARENA (kommer att justeras något)

 Registrering av monterpersonal
Alla personer som ska jobba i utställningen måste registrera sig för att få en namnskylt och därmed tillträde till utställningen. Om ni inte redan gjort anmälan, vänligen registrera er monterpersonal så snart som möjligt men senast 22 mars.
Registreringssidan når du här: http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/registrering-2018/

Välj din kategori: ”Jag har fått en registreringskod” och ange din kod:

 • Det är en fri registrering inkluderad per monteryta.
 • Pris för utställare som deltar i sessioner är 4 375 sek inkl. moms till 31 mars. Fr.o.m. 1 april är avgiften 5 000 sek inkl. moms.
 • Pris för en extra utställare är 1 875 sek inkl. moms.
 • Notera att ni måste registrera personalen en och en.

Har du frågor kring registreringen går det bra att kontakta confirmation@mci-group.com.

Namnskyltar
Påsar med namnskyltar och program placeras ut i varje utställningsyta.

Inflyttning
Inflyttning sker kl.13.00 – 18.00 på tisdag den 15 maj. Personal från MCI och Lugnet Sporthall kommer att finnas på plats under inflyttningen. Fokus (utställarentré), huvudentré Lugnet sportcenter.

Utflyttning
Ni får börja packa från kl. 13.30 på fredag den 18 maj. Rivning av montrar kommer att påbörjas kl. 15.30 när deltagarna har lämnat lokalen och avslutas kl. 17.00. Personal från MCI och Lugnet Sporthall kommer att finnas på plats under utflyttningen. Det pågår en föreläsning i angränsande lokal till utställningen så vi uppskattar att ni tänker på ljudnivån.
Ni ansvarar själva för att er monter är tömd när ni lämnar denna. Var vänlig notera att allt kvarlämnat material i montern kommer att tas bort och kasseras och utställaren kommer att debiteras 5 000 kr. Varken MCI eller Lugnet Sporthall kommer att hållas ansvarig för någon förlust.

Öppettider för utställningen
Onsdag 16 maj:                              11.00– 18.00
Torsdag 17 maj:                             09.30 – 16.30
Fredag 18 maj:                               09.30 – 14.45

Registrering/information öppettider
MCI Nordics kommer att ha en registreringsdisk under Gastrodagarna.
Denna kommer vara öppen:

Onsdag 16 maj:                                09:00 – 18.00
Torsdag 17 maj:                              07.15 – 17.00
Fredag 18 maj:                                 07.15 – 15.30

Utställarytan
I ditt utställarpaket ingår:

 • 6 kvm golvyta (om inte bokat annorlunda)
 • Monterväggar vita, 2,50 m hög (1 bakvägg + 1 sidvägg)
  Monterväggarna ska lämnas i samma skick som de var vid installationen.
 • Befintlig grå/svart matta
 • Belysning (1 spot per 2 m)
 • Eluttag (230 V 10A, 3-väggs max 2000 w)
 • Trådlöst internet.
 • 1 bord (110 cm x 80 cm) och 1 stol

Monterservice & Service Center
Under in- och utflyttning finner ni bemanning i ett Service-center för frågor gällande er monter. Service-centret kommer att vara beläget inne i utställningslokalen.

Tilläggsbeställningar gällande er montern:
Beställs senast 17 april 2018

Byggnationsregler & Tekniska bestämmelser
För teknisk information gällande byggnationsregler, installationer & anslutningar, brandföreskrifter, säkerhet, hälsa & miljö

Kontaktperson för tilläggsbeställningar samt frågor om byggnationsregler och tekniska bestämmelser:
Lars Andersson
T: 704713326
E: Lars.Andersson@scekab.se

På beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start görs ett pristillägg på 50 %.

 

Godstransporter till och från Lugnet Sporthall

Leverans- & hämtningsadress:
Gastrodagarna 2018
Lugnet Sporthall
Att: Utställande företag, kontakt person, monternummer
Lugnetvägen 5
791 31 Falun

Godsförvaring och hämtning
Avgående gods skall vara väl packat, märkas med adresslappar och fraktsedlar samt placeras i er monter för upphämtningen. Det åligger respektive utställare att själv beställa sin returtransport. Lugnet sporthall ser till att godset transporteras från montern till godsmottagningen där de ska hämtas upp av er leverantör.

Kontaktpersoner gällande godstransporter, förvaring samt hämtning:
Thomas Andersson                   eller              Bo Eriksson
T: 073-068 22 16                                             T: 023-825 54
E: Thomas.andersson@falun.se                   E: bo.eriksson@falun.se

Leveranser tas emot tidigast 7 dagar före arrangemangets början.

Måltider under kongressdagarna
Fikapauser samt luncher kommer att serveras i utställningen. För er utställare ställs maten fram 30 minuter innan utsatt tid. Ta gärna tillfället i akt att bjuda in deltagarna på kongressen till monter.

Mingel och middag
Mingel, onsdag 16 maj, kl. 18.30 kommer att äga rum på Lugnets Sporthall. Middag, torsdag 17 maj, kl. 19.00 kommer att äga rum på Kulturföreningen Magasinet, Tullkammaregatan 12, 791 31 Falun.  Om ni önskar delta vid middagen anmäler ni det när ni registrerar er.

Program
Programmet för konferensen ligger på mötets hemsida under fliken Program. http://gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se/program/preliminart-program/

Internet
Trådlöst internet finns i hela anläggningen.

Förtäring
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, omhändertas av Lugnet Restaurang & Café i Falun AB. Arrangören äger inte rätt att anlita annan leverantör eller själva ombesörja eller hantera livsmedel/drycker inom leverantörens byggnader och markområde. Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställningen. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.

Parkering
Det finns möjlighet till fri parkering på stora grusparkeringen vid ishallen.

För frågor vänligen kontakta:
Iga Plociennik Jönsson – se kontaktuppgifter nedan.

Svenska Gastrodagarnas sekretariat MCI
E: iga.jonsson@mci-group.se
T: 08-5465 1552