Satellitsymposium

Alla satellitsymposier hålls i A lokalen.

Shire

Onsdag 17 maj 16.00 – 16.45

2017 – Hur bör patienter med kronisk förstoppning handläggas?

Professor Magnus Simrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Docent Susanna Walter, Linköpings universitetssjukhus
Professor Wilhelm Graf, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Optimal handläggning av patienter med kronisk förstoppning 2017.
Uppdatering kring den senaste kunskapen inom behandlingsåtgärder och utredningsgång för patienter med kronisk förstoppning. Föreläsarna kommer att ge en heltäckande bild över området och belysa fysiologi, relevanta undersökningsmetoder, genomgång av befintliga läkemedel och hur de kan användas samt olika icke-farmakologiska behandlingar. Inom det icke-farmakologiska området kommer ämnen som biofeedback och kirurgiska metoder (exempelvis sakralnervsstimulering) diskuteras men också kost och motion.
Nyligen publicerades en internationell Delphi-undersökning, F-PAR. Det är en konsensusrapport för handläggande av patienter där nuvarande behandling inte ger adekvat hjälp. Resultat och checklista från denna publikation berörs också under symposiet.

AbbVie

Torsdag 18 maj 07.30 – 08.15

Dags att ändra behandlingsmålen vid CD?

Vi bjuder på frukost och Jonas Halfvarson, Jenny Gunnarsson och Henrik Hjortswang på en spännan-de diskussion utifrån resultaten från CALM-studien och betydelsen av tät sjukdomsuppföljning i klinisk vardag.

Takeda

Torsdag 18 maj 16.00 – 16.45

Individuell väg till respons och remission, vad mer vill patienten?

Moderator: Dr Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset Örebro
Talare: Dr Charlotte Hedin, Karolinska Universitetssjukhuset och Företrädare för Magtarmförbundet

Norgine

Fredag 19 maj 07.30 – 18.15

Tricks to find a polyp that does  not want to be found

Moderator: Dr. Andreas Pischel – Sahlgrenska Universitetssjukhus
Talare: Prof. Brian P. Saunders, St. Mark’s Hospital, London, UK

Symposium kommer att fokusera på hur upptäcka polyper som är speciellt svåråtkomliga och faktorer som påverkar optimering av polyp detektering i samband med en koloscopi.
Kolorektalcancer (CRC) är den tredje vanligaste cancerformen hos män och kvinnor i Sverige. Överlevnaden är starkt beroende av tumörstadiet vid upptäckt. Koloscopi är den gyllene standarden för hitta tumörer i ett tidigt stadium och för att ta bort polyper med cancerpotential, vilket minskar risken för att utveckla CRC. Vissa po-lyper kan vara speciellt svåråtkomliga, de kan exempelvis vara platta eller ha ett annorlunda utseende. De kan även döljas i kvarvarande tarminnehåll eller bakom en fold.
Prof. Saunders har utfört mer än 20 000 endoskopier hittills under sin kar-riär. Han kommer under föreläsningen att dela med sig av erfarenhet och sina bästa knep för att hitta polyper som inte vill bli funna.