Lunchföreläsningar

Alla presentationer hålls på scenen i utställningen

BIBBInstrument                                    Onsdag 17 maj 12.15 – 12.30

Endodrill – ett nytt biopsiinstru-ment för diagnostik av submukösa tumörer i övre magtarmkanalen
Bruno Walther, Leg läk, Professor i kirurgi och Marie Larsson, sjuksköterska,
Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Histopatologisk diagnostik av sub-mukösa tumörer via konventionell biopsitagning är ett välkänt problem. Konventionell biopsitagning med tång, även s.k. jumbotång och med ”bi-
te-on-bite-teknik” ger oftast enbart yt-ligt epitel i utbyte. Gold Standard idag vid diagnostik av submukösa tumörer i övre magtarmkanalen, EUS-guidad finnålspunktion, genererar material där mitosfrekvens vid GIST och infil-trationsdjup är omöjliga att värdera liksom är immunofärgningar osäkra. I syfte att förbättra diagnostiken vid denna tumörform har vi utvecklat ett nytt biopsiinstrument, Endodrill (BIB-BInstruments AB, Lund, Sweden). Det består av en vävnadsborr innesluten i en metallhylsa, som via arbetskanalen på ett standard gastroskop, kan utföra biopsier av submukösa förändring-
ar i magtarmkanalen, vilket tydligt framgår av den 1 minut långa videon som visar biopsitagning från submukös tumör i ventrikeln. Vår första studie är nu publicerad och gås igenom (1).
Referens 1.
Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. A New method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract. A comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Surg Innov 2016;23(6):572-580

Medifactia AB                                     Onsdag 17 maj 12.30 – 12.45

Kolontransit
Professor Hasse Abrahamsson

Mätning av transittid i klinisk praxis. Hur mäter man, när skall man mäta och hur använder man resultatet.

 

Shire                                                        Torsdag 18 maj 12.15 – 12.30

Vad gör vi när tarmen sviktar?
Professor Per M. Hellström, ledamot i nätverket ”Swedish Network Intestinal Failure”

SNIF-gruppens nya vårdprogram för identifiering, behandling, uppföljning samt utbildning av patienter med tarmsvikt.

 

Janssen CILAG                                      Torsdag 18 maj 12.30 – 12.45

PROSE, en prospektiv studie med Stelara i SWIBREG
Jonas Halfvarson

 

Allergan Norden                                  Fredag 19 maj 12.15 – 12.30

Behandling av IBS 2017
Professor Magnus Simrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Under detta lunchmöte kommer åhörarna att få en uppdatering om aktuella behandlingsstrategier vid IBS. Fokus kommer att läggas på val av läkemedel, i vilken ordning dessa prövas, uppföljning och utvärdering av insatt behandling, diskussion kring var (vårdnivå) behandling skall initieras, samt var och hur patienterna skall följas upp.

 

Takeda                                                           Fredag 19 maj 12.30 –12.45

Patienters syn på IBD-vården – en jämförelse mellan Sverige, Italien och Storbritannien
Föreläsare: Företrädare för Magtarm-förbundet