Hedersföreläsare

Karin Hehenberger

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre

Onsdag 8 maj, kl. 11.15-12.00

Dr. Karin Hehenberger är grundare och VD för Lyfebulb, ett bolag, vars mål är att minska den dagliga bördan av kronisk sjukdom genom att sammankoppla patienter med varandra, och med läkemedelsindustrin.
Dr. Hehenberger var tidigare del av ledningsgruppen på Eyetech Pharmaceuticals och Coronado BioSciences, bägge NYC-baserade bioteknologibolag som hon hjälpte med börsnotering pa NASDAQ. Hon har även haft strategiska ledningsroller hos Johnson & Johnson, JDRF och McKinsey, samt varit partner och senior medlem av investeringsgruppen på två Svenska investeringsfonder (SLS venture och Brummer & Partners).
Dr Hehenberger disputerade och tog läkarexamen på Karolinska Institutet och kompletterade med postdoktorella studier på Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School, där hennes forskningsfokus var komplikationerna av diabetes.
Dr Hehenberger är medlem av styrelsen på Rolf Lufts Forsknings Stiftelse, The Alliance for Regenerative Medicine (ARM) Foundation, medlem av Advisory Board för Helsinn Investment Fund, och medlem av styrelsen för AMAL Therapeutics och Ceramedix.


Christoph Schramm

Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé

Torsdag 9 maj, kl. 11.15-12.00

Tysk överläkare och gastroenterolog/hepatology, verksam i Hamburg.
Han har utbildats till internmedicinare och gastroenterolog i Mainz som har en enastående tradition i klinisk forskning inom autoimmun leversjukdom. Sedan 2005 är han verksam vid medicinkliniken vid universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf, där han 2006 blev professor. Han är chef för Martin-Zeitz-Centret för sällsynta sjukdomar och leder YAEL-centret för autoimmuna leversjukdomar. I klinisk grundforskning undersöker han immunförsvaret i levern och patogenesen, diagnosen och behandlingen av autoimmuna leversjukdomar med fokus på primär skleroserande kolangit (PSC) och autoimmun hepatit (AIH). Han fick EASL (European Society for the Study of the Liver) Registry Grant och är mycket aktiv i europeiskt forskningsnätverk om sällsynta leversjukdomar. Han är en utmärkt klinisk lärare och föreläsare.


Roland Valori

Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin

Fredag 10 maj, kl. 11.15-12.00

Brittisk överläkare och gastroenterolog, verksam i Gloucestershire.
Har utmärkt sig för att under 20 år arbetat med att skapa medicinskt mervärde för sjukvården, vilket även avspeglades i hans avhandling. Roland var under 10 år klinisk chef för ett nationellt endoskopiprogram och hedrades 2009 med utmärkelsen ”NHS Change Leader of the Year”. Mellan 2006–2013 varit drivande för att skapa det engelska koloncancer screening-programmet. Utnämndes 2011 till att vara chef för Clinical Service Accreditation (Royal College of Physicians i London). Detta accrediteringsprojekt har senare vidareutvecklats till att även gälla andra områden inom sjukvården. Utöver detta är han även en briljant föreläsare, en egenskap han delar många andra anglosaxiska akademiker.