Hedersföreläsare

Catherine Williamson

Hedersföreläsning till minne av Frans Bárány

Onsdag 17 maj, kl. 11.15-12.00

Catherine Williamson är professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid King’s College och St Thomas’ Hospital, London. Professor Williamsons forskning är inriktad på att värdera hur hormonella signaler påverkar förändringar i lipider, glukos och gallsyror under graviditet. Hennes forskningsgrupp studerar genetiska och endokrina faktorer, som är involverade i uppkomsten av den vanliga leversjukdomen intrahepatisk kolestas under graviditet (ICP), och de hormonella signalerna som orsakar att gravida kvinnor utvecklar diabetes mellitus. Forskningen studerar också hur dessa sjukdomar påverkar fostret.

 

David Sanders

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre

Torsdag 18 maj, kl. 11.15-12.00

David S Sanders är professor och överläkare i gastroenterologi vid Royal Hallamshire Hospital och University of Sheffield, Storbritannien. Professor Sanders är internationellt erkänd för sin forskning inom celiaki och glutenrelaterad sjukdom med fokus på strategier för tidig detektion av glutenintolerans. Han har publicerat över 300 artiklar inklusive studier som befäster celiakiprevalensen i Storbritannien och associationen mellan IBS-lika symptom och odiagnosticerad celiaki, vilka fått stort genomslag i kliniska riktlinjer. Under 2016 publicerade han även ”Gluten Attack”, en populärvetenskaplig bok om celiaki. Övriga forskningsintressen innefattar nutrition via gastrostomi, tunntarmsenteroskopi, exokrin pankreasinsufficiens, IBS och gastrointestinal blödning. Professor Sanders är för närvarande ordförande i Coeliac UK Health Advisory Council, styrelseledamot i Brittish Society of Gastroenterology och president för International Society for the Study of Coeliac Disease (ISSCD).

Marianna Arvanitaki

Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin

Fredag 19 maj, kl. 11.15-12.00

Marianna Arvanitaki är specialist i invärtesmedicin och gastroenterologi. Hon genomförde sin grundutbildning vid Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och är kliniskt verksam vid Erasme University Hospital, Bryssel, Belgien sedan 2002 och docent sedan 2007. Marianna Arvanitaki kliniska och vetenskapliga intresse ligger i diagnostik och behandling av pankreassjukdomar, klinisk nutrition samt terapeutisk endoskopi. Hon har en aktiv roll i den European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) och sedan 2014 är hon medlem i den UEGs vetenskapliga kommittén.