Arrangör och kommitté 2017

Lokal organisationskommitté
Mattias Block
Jan Brun
Anna Cederborg
Anders Edebo
Karin Engstrand
Ingalill Friis-Liby
Per Hedenström
Elin Hultgren
Sofie Jakobsson
Börje Jonefjäll
Björn Lindkvist (sammankallande)
Hanns-Ulrich Marschall
Andreas Pischel
Gisela Ringström
Jessica Ryhlander
Jimena Tapia Robles
Robert Saalman
Morteza Shafazand
Sara Sjöblom
Hans Törnblom

Postgradutekurs-ansvarig
Magnus Simrén

FSGS
Susanna Jäghult, ordförande
SEGP
Ingrid Karström, ordförande