Abstrakts

Bedömningen är nu klar.

Bekräftelsebrev mejlas ut under vecka 13. Instruktioner för muntliga föredrag och posters mejlas ut i ett separat utskick.

 

Frågor skickas till: alicja.malek@mci-group.com