Abstraktinstruktioner

Abstraktinlämningen har nu stängt!

Abstrakt

Alla inlämnade abstrakts ska skrivas på svenska. Även abstrakt som presenterats vid andra vetenskapliga möten sedan förra årets Svenska Gastrodagar får lämnas in. Det är författarens ansvar att skicka in ett komplett och korrekt abstrakt. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

 • Abstrakttext får innehålla max. 400 ord (exklusive titeln).
 • Abstrakttiteln får innehålla max. 30 ord
 • Max 2 tilläggsobjekt (tabell/bild) i abstrakttexten
 • Struktur: Bakgrund, metod, resultat och slutsats

Författare

All korrespondens skickas till författaren vars uppgifter fylls i på startsidan ”Kontaktuppgifter”. Obligatoriska uppgifter för samtliga författare är Namn, Arbetsplats, E-post, Ort och Land.

Ämnen

  • Endoskopi
  • Funktionella mag-tarmsjukdomar
  • Gallvägs- och pankreas-sjukdomar
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar
  • Kolorektala sjukdomar
  • Leversjukdomar
  • Nutrition
  • Övre gastrointestinala sjukdomar
  •  ST kvalitetsarbete eller Vetenskapligt ST arbete*

*Inom denna kategori kan ST arbete som är relaterade till verksamhetsförbättring och utveckling presenteras. Det kommer att väljas ut utrymme för kort muntlig presentation vid ett särskilt symposium i programmet.

Presentationssätt

Accepterat abstrakt presenteras muntligen under punkt Fria föredrag eller som poster. Presentationssätt avgörs av bedömningskommittén. Presenterande författare ska infinna sig vid tilldelad posterskärm för kort presentation och vetenskaplig interaktion vid angiven postersession onsdag eller torsdag eftermiddag.

Utformning av poster

Poster trycks i rekommenderad storlek: ca: 119×84 cm liggande alternativt 84x 119 cm stående.
Språk på poster kan vara svenska eller engelska.

Bekräftelse

Besked om accepterat abstrakt kommer att skickas ut via e-post i mitten/slutet av mars, tillsammans med instruktioner för muntliga föredrag och posters.

Övrigt

Observera:
Om abstrakt accepteras kan ST-läkare och registrerade doktorander som är medlemmar i SGF ansöka om fritt deltagande till Svenska Gastrodagarna 2019. Registreringsinformation om fri deltagande skickas ut i samband med godkänd abstrakt och förutsätter att man själv presenterar sitt abstrakt.

Frågor skickas till: abstracts-gastrodagarna@mci-group.com