Abstraktinlämning

Nu är vi igång – abstraktinlämningen till Gastrodagarna 8–10 maj 2019 är öppen !
Abstrakten lämnas in online senast 27 januari 2019